Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người sử dụng đất để đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cá nhân, tổ chức có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Thông thường, khi nhắc đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mọi người thường nghĩ đến “sổ đỏ”, “sổ hồng”.

Tuy nhiên, đó chỉ là những loại giấy tờ thông dụng nhất, trên thực tế, vẫn còn nhiều loại giấy tờ khác về quyền sử dụng đất nhưng hầu hết mọi người chưa biết về các loại giấy đó và giá trị của nó đối với chủ sở hữu ra sao. Bài viết này, sẽ cung cấp đến bạn đọc những thông tin tổng quan, đầy đủ, hữu ích hơn về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hi vọng, nó sẽ mang đến cho bạn đọc những kiến thức cần thiết.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được định nghĩa tại khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013 như sau : “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất”.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là căn cứ hợp pháp để chủ sở hữu thực hiện các quyền của người sử dụng đất, là điều kiện để chủ sở hữu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được bồi thường thiệt hại về đất đai và tài sản gắn liền với đất, là căn cứ để nhà nước tăng cường thiết chế nhà nước trong quản lý đất đai.

Xem thêm:

Do đó, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vai trò vô cùng quan trọng, để xây dựng các quyết định cụ thể, như các quyết định về đăng ký, kiểm soát biến động các giao dịch dân sự về đất đai. Các cá nhân, tổ chức cần hiểu rõ được vai trò, ý nghĩa của giấy chứng nhận quyền sử đất để đảm bảo quyền lợi của mình.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều 97 Luật Đất Đai 2013 quy định các loại giấy chứng nhận được cấp theo quy định của pháp luật trước 10/12/2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trong trường hợp chủ sở hữu có nhu cầu đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Các loại giấy chứng nhận có giá trị pháp lý:

 • Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
 • Các loại giấy tờ chứng nhận khác

Nhìn chung, các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất rất đa dạng. Nhưng miễn là giấy tờ thật thì chúng đều có giá trị pháp lý như nhau. Trong thực tiễn, để bảo vệ quyền lợi của công dân, nhiều địa phương cũng xem các loại giấy chứng nhận khác là một trong những giấy có giá trị về quyền sử dụng đất.

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp trong những trường hợp sau:

 • Người đang sử dụng đất có đầy đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất theo quy định tại điều 100, 101 và 102 của Luật đất đai 2013
 • Cá nhân, tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật đất đai 2013 có hiệu lực thi hành
 • Cá nhân, tổ chức mua nhà ở, tài sản gắn liền với đất
 • Người được nhận chuyển nhượng, chuyển đổi, thừa kế, người được nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ,….
 • Người sử dụng yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận đã bị mất
 • Cá nhân, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất,….
 • Và những trường hợp Chính phủ quy định chi tiết tại Luật đất đai 2013.
 • Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện theo nguyên tắc nhất quán, thống nhất, khi cá nhân, tổ chức có đầy đủ điều kiện để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ có thời hạn vĩnh viễn, hoặc trong một khoảng thời gian nhất định tùy thuộc vào từng loại theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ bị thu hồi kể cả chưa hết thời gian cấp phép theo quy định.

Thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Nhà nước, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các trường hợp vi phạm điều lệ được quy định tại Luật đất đai năm 2013 :

 • Khi nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp
 • Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ đã cấp
 • Cá nhân, tổ chức sử dụng đất đăng ký biến động đất đai phải cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định theo pháp luật thuộc các trường hợp sau:
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng theo thẩm quyền
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng đối tượng sử dụng
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng với diện tích thực
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng, vi phạm các chỉ tiêu về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, trong một số trường hợp ngoại lệ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp thuộc một trong các trường hợp trên có thể bị thu hồi khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã thi hành.

Việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được thực hiện bởi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở tài nguyên môi trường,… theo các trường hợp phù hợp với thẩm quyền. Để tránh các trường hợp đáng tiếc bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các cá nhân, tổ chức cần hiểu rõ luật lệ, trung thực,hợp tác khi khai báo thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hi vọng với những chia sẻ trên, quý độc giả sẽ có thêm những thông tin bổ ích, cần thiết khi có nhu cầu, vướng mắc liên quan đến việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trả lời

Gọi ngay!
icons8-exercise-96 chat-active-icon